Föreskrifter

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar [ Stigande ]

Mise Avfallsföreskrifter Mise Avfallsföreskrifter

Het!
Upplagd: 2020-02-05
Ändringsdatum: 2020-06-15
Filstorlek: 1005.81 kB
Nedladdningar: 409

I enlighet med § 91 i avfallslagen så får Mise (kommun) utfärda behövliga föreskrifter för att uppfylla lagen. Det får utfärdas föreskrifter om minskning av kommunalt avfall, sortering av avfall samt tekniska krav som gäller dessa funktioner. Det gäller också praktiska och tekniska åtgärder på fastigheter eller mottagningsplatser för avfall i samband med insamling, mottagning och transport. Det får också utfärdas föreskrifter i syfte att förhindra nedskräpning samt skyldighet att lämna uppgifter till avfallhanteringsmyndigheten.

Förvaltningen har tagit fram reviderade föreskrifter som är anpassade efter nya avfallslagen. De innehåller nya föreskrifter vad gäller slamtömning och reviderade föreskrifter vad gäller transportväg och hämtplats. Definitioner har förtydligats och hänvisningar finns till den nya avfallslagen.