Avfallsplan 2020-2030

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar [ Stigande ]

Mise Avfallsplan 2020-2030 Mise Avfallsplan 2020-2030

Het!
Upplagd: 2020-02-05
Ändringsdatum: 2020-06-15
Filstorlek: 1.71 MB
Nedladdningar: 449

Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen och analysera förutsättningar samt ange ambitionsnivå och riktning för en hållbar utveckling på avfallsområdet i Mises medlemskommuner. Vidare är planens syfte att ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild över avfallshanteringen och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och kontinuitet. Planen ska även garantera en bra avfallshantering som uppfyller aktuell lagstiftning, mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki (avfallstrappan).

Avfallsplanen är uppdelad på nio kapitel varav kapitel 6 och 7 är målen för 2025 respektive 2030. Planen innehåller också åtta bilagor som stödjer den nya avfallsplanen och redovisar också en uppföljning av den tidigare renhållningsplanen. Planen ska kunna användas som ett stöd vid beslutsfattade inför de kommande tio åren.