Blanketter

Här finns anmälningsblanketter för stadigvarande bostad, fritidshus och verksamhetskunder. Det finns också anmälningsblanketter för slamtömning samt anmälningsblanketter för nedskräpning (skrotfordon, övrig nedskräpning). Det finns också blanketter för olika slags ärenden t.ex. obebodd stadigvarande bostad, flytt till serviceboende, renovering, förlängda tömningsintervall hela året. Observera att Mise tar ut en handläggningsavgift om 50 € från 2021 för alla ärenden som kräver beslut av handläggare

Kategorier

Anmälningsblankett för fyrfackssystemet

Anmälningsblankett för fyrfackssystemet ( 5 Filer )

Anmälningsblanktter för val av MiseFyran eller MiseÅttan samt delning av tjänster. Anmälningsblanketter finns kommunvis.

Anmälningsblankett för slaminsamling

Anmälningsblankett för slaminsamling ( 1 Filer )

Här hittar du information samt anmälningsblankett för slaminsamling. Slaminsamling i Mises regi är planerat att startas 1.1.2022 men vi tar gärna emot anmälningar innan detta datum.

Anmälan om nedskräpning

Anmälan om nedskräpning ( 1 Filer )

Anmälan om nedskräpning, dumpning av avfall i skog, mark och stränder. Här finns blanketter för att anmäla skrotfordon eller annan nedskräpning

Registreringsblanketter

Registreringsblanketter ( 4 Filer )

Här hittar du blanketter för att anmäla din byggnad eller om du har sålt din byggnad (ägarbyte) samt anmälningsblankett för Mise Verksamhetskund.

Ansökan om förlängda tömningsintervall

Ansökan om förlängda tömningsintervall ( 2 Filer )

Ansökan om förlängda tömningsintervall för hela året kräver beslut av handläggare. Villkoren för godkänt beslut är 1-persons hushåll med en godkänd kompost.

Anhållan om avgiftsbefrielse

Anhållan om avgiftsbefrielse ( 1 Filer )

Här hittar du blanketter för avregistrering av byggnad. Observera en handläggningsavgift om 50€ från 2021.

Ansökan om tillfälligt obebodda byggnader

Ansökan om tillfälligt obebodda byggnader ( 1 Filer )

Här hittar du blankett för ansökan om att byggnaden är t.ex. under renovering. Observera att en handläggningsavgift om 50€ debiteras från och med 2021.

Ansökan om stadigvarande obebodd byggnad

Ansökan om stadigvarande obebodd byggnad ( 1 Filer )

Här hittar du blankett för ansökan om att en byggnad som i skattebyråns register har stadigvarande bostad som användningsändamål men som står obebodd. Anpassning av avgift kan endast ske om ingen är folkbokförd på byggnaden.

Övriga blanketter

Övriga blanketter ( 7 Filer )

Här hittar du blanktter för ansökan om flytt till serviceboende, ansökan om ändringar i byggnaden m.fl. Observera att vid ansökningar tas en handläggningsavgift ut från och med 2021.


Det finns inga dokument i denna kategori