Blanketter

Här finns anmälningsblanketter för stadigvarande boende, fritidshus och verksamhetskunder. Det finns också blanketter för olika slags ärenden. Slamtömning samt anmälningsblanketter för nedskräpning (skrotfordon, övrig nedskräpning).

Kategorier

Anmälningsblankett för slaminsamling

Anmälningsblankett för slaminsamling ( 1 Filer )

Här hittar du information samt anmälningsblankett för slaminsamling.

Anmälan om nedskräpning

Anmälan om nedskräpning ( 1 Filer )

Anmälan om nedskräpning, dumpning av avfall i skog, mark och stränder. Här finns blanketter för att anmäla skrotfordon eller annan nedskräpning

Registreringsblanketter

Registreringsblanketter ( 4 Filer )

Här hittar du blanketter för att anmäla din byggnad eller om du har sålt din byggnad (ägarbyte) samt anmälningsblankett för Mise Verksamhetskund.

Blanketter för avgiftsbefrielse

Blanketter för avgiftsbefrielse ( 1 Filer )

Här hittar du blanketter för avregistrering av byggnad.

Anmälan om tillfälligt obebodda byggnader

Anmälan om tillfälligt obebodda byggnader ( 1 Filer )

Här hittar du blankett för att anmäla om att byggnaden är t.ex. under renovering.

Anhållan om stadigvarande obebodd byggnad

Anhållan om stadigvarande obebodd byggnad ( 1 Filer )

Här hittar du blankett för anhållan om en byggnad som i skattebyråns register har stadigvarande bostad som användningsändamål men som står obebodd. Anpassning av avgift kan endast ske om ingen är folkbokförd på byggnaden.

Övriga blanketter

Övriga blanketter ( 5 Filer )

Här hittar du blanktter för flytt till serviceboende, ändringar i byggnaden, växelvis boende, uppskjuten dag för betalning av faktura, anmälan om ordnad avfallshantering och anmälan om övergivet skrotfordon.


Det finns inga dokument i denna kategori