Utredningar

Här hittar du utredningar som genomförts på uppdrag av Mise eller i olika samarbeten som Mise deltar i.

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar [ Stigande ]

Åländsk biogödselcertifiering Åländsk biogödselcertifiering

Het!
Upplagd: 2019-09-19
Ändringsdatum: 2019-09-19
Filstorlek: 772.84 kB
Nedladdningar: 412

Syftet med denna rapport är att undersöka förutsättningarna för att ta fram en åländsk certifiering för biogödselmedel. Slutsats dras att den kommande åländska biogasanläggningen skulle gynnas av en certifiering av biogödselmedlet. Certifiering kan leda till ökad avsättning för biogödselmedlet och bidra till att åländska mål inom hållbarhet nås. Utredningen som är ett kandidatarbete är utförd av Ann-Sofi Lenander.

Utredning Kökars avfallshantering Utredning Kökars avfallshantering

Het!
Upplagd: 2019-09-19
Ändringsdatum: 2019-09-19
Filstorlek: 755.77 kB
Nedladdningar: 453

Avfallshanteringssystemet på Kökar har kartlagts och den totala avfallsmängd som samlas in på Kökar har beräknats. Rapporten innehåller även förslag för hur avfallshanteringen på Kökar skulle kunna utvecklas för att minska belastningen på samhället. Utredningen är en del av Kökars EU projekt Coast4Us. Utredningen är genomförd av Emma Nynäs, projektledare.

Avsättning av slutprodukter från en åländsk biogasanläggning Avsättning av slutprodukter från en åländsk biogasanläggning

Het!
Upplagd: 2018-08-28
Ändringsdatum: 2019-09-19
Filstorlek: 2.11 MB
Nedladdningar: 1373

Syftet med utredningen är att presentera förslag på hur slutprodukterna från en potentiell åländsk biogasanläggning kan avsättas. Bland förslagen ingår användning av biogas för el- och värmeproduktion, biogas som ersättning för gasol i hushåll eller bensin och diesel i fordon samt potential för produktion och försäljning av biogödsel. Utredningen är genomförd av högskolestuderande Malin Lönnqvist.

Ändrade konsumtionsmönster för att minska avfallet Ändrade konsumtionsmönster för att minska avfallet

Het!
Upplagd: 2016-11-17
Ändringsdatum: 2016-11-17
Filstorlek: 947.88 kB
Nedladdningar: 1826

Utredningen är en litteraturstudie som söker vägar, för Mise, att gå för att uppnå en mer cirkulär ekonomi. Uredningen är gjord av högskolepraktikant Andreas Sarling.

Mise Returhuset förstudierapport Mise Returhuset förstudierapport

Het!
Upplagd: 2016-05-03
Ändringsdatum: 2016-05-03
Filstorlek: 1.39 MB
Nedladdningar: 1630

Syftet med förstudien är att ta reda på om det är möjligt att genomföra projektet ”Returhuset”. Syftet med ”Returhuset” är minska avfallsmängderna genom framförallt förberedelse för återanvändning, skapa synergieffekter genom att bemanningen sker med marginaliserade grupper och förändra hushållens syn på vad som är sopor och vad som är användbart material.