Utredningar

Här hittar du utredningar som genomförts på uppdrag av Mise eller i olika samarbeten som Mise deltar i.

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar [ Fallande ]

Projektrapport Biogas Åland KTH 2015 Projektrapport Biogas Åland KTH 2015

Het!
Upplagd: 2015-04-28
Ändringsdatum: 2015-04-28
Filstorlek: 1.63 MB
Nedladdningar: 2008

Syftet med projektet var att göra en förstudie på hur man på Åland kan hantera bioavfall genom rötning. Utredningen ger förslag på en mesofil rötningsprocess med huvudprodukt fordonsgas och biogödesel som biprodukt.

Upplevd tjänstekvalitet bland Mises kunder kandidatuppsats Upplevd tjänstekvalitet bland Mises kunder kandidatuppsats

Het!
Upplagd: 2015-05-29
Ändringsdatum: 2015-05-29
Filstorlek: 1.45 MB
Nedladdningar: 1531

Examensarbete Biogasanläggning Åland KTH 2015 Examensarbete Biogasanläggning Åland KTH 2015

Het!
Upplagd: 2015-12-08
Ändringsdatum: 2015-12-08
Filstorlek: 841.21 kB
Nedladdningar: 1472

Målet med exjobbet var att ta fram ett underlag för hur avfallet bör samlas in och hur slutprodukten i form avbiogödsel bör distribueras. Det har undersökts var anläggningen kan placeras för minska miljöpåverkan och för att underlätta transporter av substrat och slutprodukt. Arbetet består också av undersökning av fördelarna för rötning före kompostering.

Mise Returhuset förstudierapport Mise Returhuset förstudierapport

Het!
Upplagd: 2016-05-03
Ändringsdatum: 2016-05-03
Filstorlek: 1.39 MB
Nedladdningar: 1339

Syftet med förstudien är att ta reda på om det är möjligt att genomföra projektet ”Returhuset”. Syftet med ”Returhuset” är minska avfallsmängderna genom framförallt förberedelse för återanvändning, skapa synergieffekter genom att bemanningen sker med marginaliserade grupper och förändra hushållens syn på vad som är sopor och vad som är användbart material.

Ändrade konsumtionsmönster för att minska avfallet Ändrade konsumtionsmönster för att minska avfallet

Het!
Upplagd: 2016-11-17
Ändringsdatum: 2016-11-17
Filstorlek: 947.88 kB
Nedladdningar: 1537

Utredningen är en litteraturstudie som söker vägar, för Mise, att gå för att uppnå en mer cirkulär ekonomi. Uredningen är gjord av högskolepraktikant Andreas Sarling.