Utredningar

Här hittar du utredningar som genomförts på uppdrag av Mise eller i olika samarbeten som Mise deltar i.

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar [ Stigande ]

Upplevd tjänstekvalitet bland Mises kunder kandidatuppsats Upplevd tjänstekvalitet bland Mises kunder kandidatuppsats

Het!
Upplagd: 2015-05-29
Ändringsdatum: 2015-05-29
Filstorlek: 1.45 MB
Nedladdningar: 1313

Projektrapport Biogas Åland KTH 2015 Projektrapport Biogas Åland KTH 2015

Het!
Upplagd: 2015-04-28
Ändringsdatum: 2015-04-28
Filstorlek: 1.63 MB
Nedladdningar: 1646

Syftet med projektet var att göra en förstudie på hur man på Åland kan hantera bioavfall genom rötning. Utredningen ger förslag på en mesofil rötningsprocess med huvudprodukt fordonsgas och biogödesel som biprodukt.

Mise Returhuset förstudierapport Mise Returhuset förstudierapport

Het!
Upplagd: 2016-05-03
Ändringsdatum: 2016-05-03
Filstorlek: 1.39 MB
Nedladdningar: 1141

Syftet med förstudien är att ta reda på om det är möjligt att genomföra projektet ”Returhuset”. Syftet med ”Returhuset” är minska avfallsmängderna genom framförallt förberedelse för återanvändning, skapa synergieffekter genom att bemanningen sker med marginaliserade grupper och förändra hushållens syn på vad som är sopor och vad som är användbart material.

Examensarbete Biogasanläggning Åland KTH 2015 Examensarbete Biogasanläggning Åland KTH 2015

Het!
Upplagd: 2015-12-08
Ändringsdatum: 2015-12-08
Filstorlek: 841.21 kB
Nedladdningar: 1261

Målet med exjobbet var att ta fram ett underlag för hur avfallet bör samlas in och hur slutprodukten i form avbiogödsel bör distribueras. Det har undersökts var anläggningen kan placeras för minska miljöpåverkan och för att underlätta transporter av substrat och slutprodukt. Arbetet består också av undersökning av fördelarna för rötning före kompostering.

Avsättning av slutprodukter från en åländsk biogasanläggning Avsättning av slutprodukter från en åländsk biogasanläggning

Het!
Upplagd: 2018-08-28
Ändringsdatum: 2018-08-28
Filstorlek: 2.11 MB
Nedladdningar: 746

Syftet med utredningen är att presentera förslag på hur slutprodukterna från en potentiell åländsk biogasanläggning kan avsättas. Bland förslagen ingår användning av biogas för el- och värmeproduktion, biogas som ersättning för gasol i hushåll eller bensin och diesel i fordon samt potential för produktion och försäljning av biogödsel.