2018

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar [ Stigande ]

Mise Budget 2018 Mise Budget 2018

Het!
Upplagd: 2017-11-21
Ändringsdatum: 2017-11-21
Filstorlek: 1.15 MB
Nedladdningar: 458

Under 2018 kommer fokus ligga på att få den fastighetsnära hämtningen i fyrfack att fungera i enlighet med upphandlad tjänst. Systemet ska anpassas med Mises faktureringssystem, information ska gå ut till hushåll och avfallet ska föras till Svinryggen. Upphandling av avfallskärl och bioavfallspåsar kommer att genomföras. Ytterligare upphandlingar såsom upphandling avfastighetsnära avfallshämtning från flerbostadshus, verksamheter och återvinningsstationer kommer att pågå under 2018. Mise ÅVC och Misebilen stärker upp i systemet så att hushållen får en hög avfallsservice. Mise arbetar vidare med att implementera de sju strategiska utvecklingsmålen för ett hållbart Åland. Projekt med fokus på avfallsminimering och avfallssortering kommer att genomföras under året.