2017

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar [ Stigande ]

Mise Budget 2017_1.11.2016 Mise Budget 2017_1.11.2016

Het!
Upplagd: 2016-12-07
Ändringsdatum: 2016-12-07
Filstorlek: 1010.39 kB
Nedladdningar: 622

Mises budget för 2017 har ett överskott om 40 000€ för att täcka tidigare års förluster.

Under 2017 kommer endast en stationär återvinningscentral (ÅVC) finnas inom Mise, men mobil ÅVC (Misebilen) ger möjlighet för utveckling av den fastighetsnära insamlingen av farligt avfall, större förpackningar och grovavfall. Fokus kommer ligga på att effektivisera avfallsströmmar, framförallt till Svinryggen/Ödanböle området. Under 2017 ska upphandling av avfallshämtning i 4 facks kärl genomföras. Antal turer med den mobila ÅVC:n beräknas bli i princip detsamma som tidigare år, med mindre justeringar av till exempel öppettider och körruttsdatum. För att motverka att hushållen upplever flytten av återvinningscentralen från Norrböle till Ödanböle som något negativt behöver det vara generösa öppettider.

Mise antar visionen för ett hållbart Åland och implementerar i verksamheten. Projekt med fokus på avfallsminimering kommer genomföras under året.

Mise bokslut 2017 Mise bokslut 2017

Het!
Upplagd: 2018-05-22
Ändringsdatum: 2018-05-22
Filstorlek: 1.6 MB
Nedladdningar: 292

2017 var ett år med stort fokus på upphandling av renhållningstjänster samt information och kommunikation av nytt renhållningssystem. I januari öppnade nya Mise ÅVC på Svinryggen för avfallsavlämning. Samtidigt öppnade MiseReturen, en returhörna för husgeråd, böcker, cyklar m.m. Arbetet med Renhållningsplanen fortsätter och under året besökte Mise samtliga kommuner som inte är medlemmar för att berätta vad det innebär att bli medlem i Mise. En förfrågan skickades också ut till alla kommuner, som svarade att man vill avvakta kommande kommunstruktur eller att man redan var uppbundna av avtal för avfallstjänster. Den fastighetsnära hämtningen i fyrfackskärl var planerad att inledas i september 2017 men har försenats i och med besvär över upphandling. Detta har medfört vissa merkostnader som påverkat Mises resultat. Årets resultat slutade på drygt minus 20 000€.