Fyrfackssystemet

MiseFyran (A-kärl 370L)
MiseÅttan (A+B-kärl)

Det nya systemet har många fördelar:

Ökad service: vi hämtar förpackningar och tidningar fastighetsnära så att du slipper köra iväg med dem

Minskad klimat- & miljöpåverkan: färre transporter och allt hämtas med våra sopbilar

Ökad sortering och kvalitet på materialåtervinning: lätt att sortera rätt hemma

Hållbar avfallshantering: bättre sortering leder till mer återvinning och renare material, vilket sparar på jordens resurser

 

Frågor och svar

Vad händer med min sophämtning?
Istället för att Ditt avfall hämtas av en entreprenör, sköts sophämtningen av Mise. Du kan få en annan dag då ditt avfall hämtas. Har du 8-fack idag kommer inga förändringar att ske, men har du 1 eller 2-fack kommer den tjänsten att upphöra och istället ersättas med Misefyran.

 

Vem ska jag kontakta om min sophämtning?
I samband med att Mise tar över fastighetsnärahämtning, behöver du bara kontakta Mise med dina frågor om sophämtning eller annat som rör sortering, återvinning eller avfallshantering. Likaså om du har frågor om din avfallsfaktura. Du når oss på e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon.

 

 

När ska fyrfacksinsamlingen börja?
Det nya systemet börjar införas i slutet av 2020 med start Mariehamn, införande i Mise medlemskommuner under 1 år.

 

När får jag fyrfack?

Etapp 1 2020: Mariehamn

 

Etapp 2 2021: Lumparland

Etapp 3 2021 våren: Jomala

Etapp 4 2021 våren: Hammarland

 

Jag bor ensam, får jag dela med min granne?
Ja, om du kontaktar oss när det är dags för fyrfack i din kommun och förklarar situationen så kan vi försöka lösa det. (glöm bara inte att kolla med grannen först!) Kärlen får delas med högst 3 hushåll.

 

Vad gör jag om jag inte får plats med mer i kärlet?
Det blir lätt mycket luft mellan förpackningarna i kärlen. Genom att exempelvis vika dina mjuka förpackningar och stoppa små hårda förpackningar i stora sparar du mycket utrymme.
Det finns även möjlighet att beställa extrakärl för dig som har blöjbarn eller liknande, kontakta kundtjänst för mer information om detta.

 

Jag hemkomposterar, får jag fortsätta med det?
Du som idag hemkomposterar kan fortsätta göra det. Även om man har kompostering så måste man ha facket för matavfall i sitt kärl. Det går inte att plocka bort eller ”plombera” eftersom hela kärlet med fyra fack töms i en sopbil med fyra stora fack så att man verkligen håller avfallet separerat.

 

Hur vet jag vilket material det är på min förpackning?
På de allra flesta förpackningar står det vad de ska sorteras som. Om du ändå är osäker har vi samlat nästan allt vi kan tänka på i vår 
sorteringsguide som du kan hitta på Mises hemsida.

 

Hur ofta töms kärlen?
Kärl 1 som du sorterar restavfall, matavfall, plastförpackningar och kartong/tetra i töms varannan vecka. I mariehamn och jomala finns möjlighet att få varje vecka
Kärl 2 som du sorterar tidningar, glas, kartong/tetra och metall/alu i töms var fjärde vecka.

 

Hur töms kärlen i sopbilen?
Insidan av sopbilen är också fördelad i fyra fack. En arm lyfter upp de två insatsfacken i kärlet och en annan lyfter upp kärlet. Sedan töms dem i separata delar.

 

Kan jag ta ur eller montera bort insatser i kärlen? 
Nej, det är inte tillåtet. Då är inte fyrfackskärlet komplett. Det skulle i så fall bli ett annat kärl och ett annat abonnemang, något vi i dagsläget inte erbjuder. Har du mycket restavfall kan du beställa ett extra kärl på 240 liter som töms varannan vecka.

 

Jag har redan byggt in mina kärl, hur gör jag nu?
Har du inte möjlighet att bygga om din inhägnad så att den rymmer två kärl, så kan du ha kärl 1 i inhägnaden (kärl 1 töms varannan vecka). Kärl 2 som töms en gång var fjärde vecka kan du förvara någon annanstans och rulla fram på tömningsdagen.