Återvinningscentral ÅVC

Öppettider 2021

Återvinningscentralen håller stängt röda dagar, 9 juni, midsommarafton och julafton.
Nyårsafton öppet 10-15.

Mise ÅVC (Hammarlandsvägen 817, Svinryggen, Jomala)
Måndag -fredag 12.00-18.00
Lördagar 10.00-15.00

Avgifter för avfallsavläming
För avgiftsfri avfallsmottagning se här. För avfall som lämnas mot avgift se här.

Lämna avfall snabbare med förköpta sopmärken
För närmare information om sopmärken klicka här.

Misekortet
Kom ihåg att visa ditt Misekort för personalen när du besöker ÅVC. Om du inte har fått ditt Misekort, kontakta Mises kundtjänst. Du som bor i lägenhet eller hyr ett hus, kontakta disoponenten/hyresvärden om du inte har fått eller har tappat bort ditt Misekort.

Det här kan du lämna avgiftsfritt på ÅVC
Plast, metall, tidningar/papper, pappersförpackningar, kartong/well, tetror, glasförpackningar, aluminiumburkar, elektronikavfall (t.ex. ljusslingor, leksaker med batteri, dator, musikspelare, kyl, frys, tvättmaskin), farligt avfall (t.ex. målfärg, oljor, sprayburkar, kemikalier). Du kan också lämna upp till 20 l porslin/keramik/planglas utan avgift samt upp till ett personbilssläp med trädgårdsavfall.Trädgårdsavfall tömmer du själv ur bilsläp och säck på anvisade platser. Hushåll med Misekort kan lämna upp till max 1 bilsläp (ca 8 säckar) på en och samma dag.

Det här kan du lämna mot avgift/sopmärken på ÅVC
Säckar med brännbart och grovavfall.
Möbler och byggavfall.

Det här kan du INTE lämna på ÅVC:
- Matavfall tas inte emot. Bioavfall skall tas om hand genom avfallshämtning från fastigheten eller tjänsten Låst hus eller i hemkompost.
- Byggavfall i större mängder än släpvagn. Detta kan avlämnas till entreprenörer (ex. Ålands Renhållnings Ab och Svinryggens Deponi Ab).
- Återvinningscentralerna tar EJ emot Asbest (ska hanteras av auktoriserad sanerare), sprängämnen (kontakta polisen), läkemedel (lämnas till apoteken).

MiseReturen på Mise ÅVC
Du hittar returhörnan precis till höger efter stora grinden. I returhörnan kan du gratis hämta och lämna CD/DVD skivor, böcker, små husgeråd, små elektronik och leksaker. Vi tar även emot verktyg, byggmaterial samt trädgårdsredskap. Det du lämnar ska vara helt, rent och fungerande.

Välkommen!