Tömningsdagar i Lumparland

Från och med 1 Februari utförs fastighetsnära avfallstömning av Miro Transport på uppdrag av Mise för boende på upphandlad väg i Lumparland.

MiseFyran och MiseÅttan
A-kärl töms torsdag varannan vecka med start 11/2.
Observera ändring på tömningsdag för B kärl. 
MiseÅttan B-kärl töms tisdag var fjärde vecka. Nästa tömning sker 16.3.2021.

Eventuella avvikelser i tömningsdagar kan förekomma och informeras genom vår hemsida.