Ny Avfallsplan och föreskrifter

Mise har tagit fram en ny Avfallsplan för 2020-2030. Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen och analysera förutsättningar samt ange ambitionsnivå och riktning för en hållbar utveckling på avfallsområdet i Mises medlemskommuner. Avfallsföreskrifterna har reviderats med anledning av ny lagstiftning. Avfallsplanen och föreskrifterna hittar du här.