Utredning avsättning från biogasanläggning

Under sommaren 2018 har högskolepraktikant Malin Lönnqvist, som studerar Hållbar energiteknik på KTH, genomfört en utredning på uppdrag av Mise: ” Avsättning av slutprodukter från en åländsk biogasanläggning”

Utredningsrapporten finns här.