Nyheter

Informationsträff om det nya fyrfackssystemet i Jomala.

Kom och träffa Mise och bekanta dig med kärlen.
Fredag 22.1.2021 kl. 12:00-17:00, lördag 23.1.2021 kl. 12:00-14:00 utanför Maxinge, södra torget.

Bra att veta om det nya sorteringssystemet

Avfallshanteringsmyndigheten Ålands Miljöservice (Mise) har upphandlat fastighetsnära hämtning för bostäder i Jomala, Hammarland, Lumparland och Mariehamn. 

För att fler ska kunna sortera sitt avfall närmare hemmet förändrades nu systemet för avfallshämtning. Det har nämligen visat sig ju närmare hemmet sorteringen sker, desto bättre sorterar vi. Därför försvinner kärlen med ett eller två fack och det blir istället möjligt att välja mellan MiseFyran eller MiseÅttan. 

Mer information kommer att skickas till dig inför uppstart av det nya systemet i just ditt område.

 

Tömningsavgifter för Mises tjänster enligt taxa 2021:

A557909A-BFDE-45B4-BC8D-1328AB1E9F4A

 

A - kärl 11,16 euro/tömning

B - kärl 11,78 euro/tömning 

 

I vår broschyr finns uppgifter om hur man ska sortera i kärlen samt hur ni går tillväga vid frågor gällande tömningar, tömningsdagar, fakturering.

 

Vanliga frågor om fyrfackssystemet.

 

Tömningsintervaller i ditt område. 

  

Mises avfallstaxa.

 

Anmälningsblankett och delning av kärl för fyrfacksystemet

 

Om din faktura är felaktig eller önskar anmäla att ditt kärl gått sönder eller inte har blivit tömt går det bra att göra en felanmälan via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  så åtgärdar vi problemet snarast möjligt.


 

Mises styrelse och stämma fastslog beslut om att enpersonshushåll kan från och med den 1.1.2021 ha förlängt tömningsintervall enligt följande:

- Förlängt tömningsintervall under vinterhalvåret perioden nov-mars, tömning 1 ggr/månad under samma period. Önskemål om detta görs per telefon eller mail till Mises kundtjänst.
- Förlängt tömningsintervall året om på grund av godkänd kompost. Tömningsintervall blir då 1 ggr / månad. Ansökan görs till Mise per avsedd blankett.

 

 

Trafikinformation

 

 Avvikelser under Jul & Nyår


-Gällande MiseFyran och MiseÅttan
 

Vecka 52 2020

Tömningar B-kärl, onsdag 23/12 sker istället måndag 21/12
Tömningar A-kärl, torsdag 24/12 sker istället 22/12
Tömningar A-kärl fredag, 25/12 sker istället onsdag 23/12

Vecka 53 2020/2021

Tömningar A-kärl fredag 1/1/2021 sker istället lördag 2/1 

Vecka 1 2021

Tömningar B-kärl, onsdag 6/1 sker istället torsdag 7/1
Tömningar A-kärl, torsdag 7/1 sker istället fredag 8/1
Tömningar A-kärl, fredag 8/1 sker istället lördag 9/1

 

- Gällande flerkärl (kärl för varje avfallslag)
 

Vecka 52

Tömningar 21/12 sker 20/12

 Tömningar 22/12 sker 21/12
Tömningar 23/12 sker 22/12
Tömningar 24/12 sker 22/12
Tömningar 25/12 sker 23/12

 24/12 & 25/12 ingen trafik

Vecka 53

 Tömningar 28/12 sker som vanligt
Tömningar 29/12 sker som vanligt
Tömningar 30/12 sker som vanligt
Tömningar 31/12 sker 30/12
Tömningar 1/1 sker 31/12 

1/1-2021 ingen trafik 

 

Vecka 1

 Sker tömningarna som vanligt

 


Observera! Här visas enbart nyligen uppkomna trafikstörningar eller andra avvikelser. 
Planerade avvikelser framgår av turlistan och ordinarie öppettider nedan.

Öppettider Mise ÅVC

Misebilens turlista

Misekontoret öppet
Måndag-torsdag 9:00-15:00
Fredag 9:00-12:00
Stängt röda dagar, 9 juni, midsommarafton och julafton. Nyårsafton öppet 9:00-14:00

Mise förbundsstämma 15.12.2020

Mises förbundsstämma hölls 15.12.2020 och behandlade budget och avfallstaxa för 2021. De största förändringarna är att det finns möjligheter för 1 persons hushåll att få förlängda tömningsintervall för fastighetsnära avfallshämtning i MiseFyran . Det finns två möjligheter, en möjlighet är att anmäla att man vill ha förlängde tömningsintervall vintertid (november-mars). Under tidsperioden töms A- kärlet var fjärde vecka i stället för varannan vecka. En annan möjlighet är att hushållet ansöker om förlängt tömningsintervall hela året. I dessa fall krävs en godkänd isolerad varmkompost då hushållet inte använder facket för bioavfall i fyrfackskärlet. Under året töms kärlet var fjärde vecka istället för varannan vecka.

Nya avgifter som har införts i taxan är inspektionsavgift, handläggningsavgift, kärltvätt för fyrfackskärl, utkörning av kärl och hämtning av kärl.

Inspektionsavgiften är 30 € och används i det fall då det krävs att Misepersonal åker ut på plats för att titta hur något fungerar. T.ex. vid godkännande av ett soprum, gemensam insamlingsplats, kompost eller tillsyn av beslut som inte uppfyller krav.

Handläggningsavgiften är 50 € och används i de ärendet som kräver beslut av en handläggare eller verksamhetsledare. T.ex. stadigvarande obebodd bostad, renovering, flytt till serviceboende.

Kärltvätt för fyrfackskärl kostar 65 € och är en tilläggstjänst som går att beställa. Utkörning och hämtning av kärl vid till exempel förändrad tjänst kostar 35 € vardera.

I budgeten för 2021 kommer ett antal projekt att genomföras: implementeringen av fyrfacksystemet fortsätter i Lumparland, Jomala och Hammarland. En kundportal kommer att tas bruk där kunderna kan se sina fakturor, beställa tjänster, information om tömningsdatum mm. Även en sms-tjänst för att få meddelande när kärlet kommer tömmas kommer införas 2021. I avfallshanteringssystemet så tas en ny återvinningsstation i bruk i Lervik, Mariehamn samt miljöpunkten vid Mathishallen kommer att förbättras. Därutöver kommer Mise ta i bruk ett nytt ekonomisystem samt ta fram en ny kommunikations- och informationsstrategi.

Sociala medier

Sociala medier

Närvaro och aktivitet på sociala medier ska skapa förtroende och intresse för Mise bland allmänheten. Genom att direkt förmedla aktuell information till berörda kunder och att snabbt och direkt nå ut med aktuell information kring avfallshanteringsfrågor ger Mise ett modernt och lättillgängligt intryck. Att finnas och synas i sociala medier där kunderna också finns bidrar till bilden av Mise som en pålitlig myndighet och stärker bilden av Mise som myndigheten man vänder sig till gällande frågor kring avfallshantering. I Mises kommunikationsstrategi betonas vikten av att förmedla ut positiva budskap. Sociala medier fungerar utmärkt som en arena för detta. Att skapa innehåll på sociala medier som delas och diskuteras bidrar till att Mise blir något som gemene ålänning har en positiv bild av. Målet är att Mises räckvidd på social medier ska öka.

Minst fyra fack åt alla

Mise arbetar just nu med en förändring av Mises sopsortering så att fler kan sortera sitt avfall. De hushåll som idag har ett- eller tvåfackssystem kommer kunna att välja ett fyrfackskärl – Mise Fyran eller välja att sortera ännu mer och närmare hemmet med Mise Åttan.

Just nu pågår en insamling av val av tjänster i Mariehamn för att efter årskiftet fortsätta införliva systemet i Jomala, Hammarland och Lumparland.

Läs mer om förändringarna i Mises broschyr.

 

 

fyrfackstidning