Nyheter

Informationsutskick gällande slam

Bästa kund! 

Just nu pågår ett insamlingsarbete för att få in information och uppgifter om din fastighets avloppslösning.

Utskick har gått ut till fastighetsägare i Jomala, Lumparland och Hammarland.
Har du fått en blankett? Vänligen fyll i och returnera så snart som möjligt.

Kommunalförbundet Ålands Miljöservice, Mise planerar och organiserar avfallshanteringen för medlemskommunerna.

Tillsammans med er tar vi ansvar och arbetar för miljön samt siktar på en långsiktig insats för att nå en klimatsmart avfallshantering.

 

Under 2020 kommer Avfallshanteringsmyndigheten Ålands Miljöservice (Mise) att upphandla slamtransporterna för Jomala, Hammarland, Lumparland och Mariehamn.

Målet är att tömningarna och transporterna inleds under våren 2021 och att man med en centraliserad konkurrensutsättning uppnår kostnadsbesparingar för invånarna.

För att kunna göra en lyckad konkurrensutsättning behöver vi uppgifter om ditt avloppsvattensystem.

 

I enlighet med Avfallslagen är det kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mises) ansvar att ordna slamtransporter i Mises medlemskommuner.

Förändringen grundar sig på den nya avfallslagen som trädde i kraft 1.1.2019.

Anmälningsblankett för slaminsamling

Pågående upphandlingar

Mise presenterar sina upphandlingar på E-avrop. Du hittar aktuella upphandlingar här!

  1. Utkörning, montering och lager fyrfackskärl
  2. Utkörning av matavfallspåsar till egnahemshus, flerbostadshus och verksamheter.

 

Om du inte redan har ett konto på e-Avrop kan du skapa ett konto kostnadsfritt. Då klickar du på "Registrera konto" för att få ett användarnamn och lösenord. Om du redan har ett konto klickar du på "Logga in" uppe till höger på E-avropsidan.

Kontoret stängt för besök

Misekontoret-stangt

Misekontoret-stangt2

Syntolkning:
Information. Misekontoret har under rådande undantagstillstånd stängt för besökare. Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post eller via brev. Kontoret är öppet mot tidsbokning om du har ärenden som inte går att ordna via telefon, e-post eller brev. Du ska inte komma in till kontoret om du är sjuk, har varit utomlands eller hör till riskgruppen.

Misebladet 2020

Kom ihåg att fiska upp Misebladet ur din postlåda. Den kommer även till dig som har sagt nej tack till reklam då den innehåller samhällsinformation, även bra tips och inspiration till återvinning. För dig som ändå inte fått den, kan du läsa den här.
MISEbladet 1 2020 omslag

Mise sopmärken

Med Mises sopmärken kan du enkelt lämna avfall.
Köp gärna sopmärken på förhand och klistra på din sopsäck så går det snabbare på Mise ÅVC och Misebilen. Ett sopmärke kostar 5 €.

Sopmärken kan beställas här på hemsidan Sopmärken och faktura skickas till dig per post inom en vecka. 

Sopmärken kan också köpas på Mise ÅVC och i Misebilen. Obs! Endast kortbetalning.

Ny Avfallsplan och föreskrifter

Mise har tagit fram en ny Avfallsplan för 2020-2030. Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen och analysera förutsättningar samt ange ambitionsnivå och riktning för en hållbar utveckling på avfallsområdet i Mises medlemskommuner. Avfallsföreskrifterna har reviderats med anledning av ny lagstiftning. Avfallsplanen och föreskrifterna hittar du här.