Nyheter

Sociala medier

Sociala medier

Närvaro och aktivitet på sociala medier ska skapa förtroende och intresse för Mise bland allmänheten. Genom att direkt förmedla aktuell information till berörda kunder och att snabbt och direkt nå ut med aktuell information kring avfallshanteringsfrågor ger Mise ett modernt och lättillgängligt intryck. Att finnas och synas i sociala medier där kunderna också finns bidrar till bilden av Mise som en pålitlig myndighet och stärker bilden av Mise som myndigheten man vänder sig till gällande frågor kring avfallshantering. I Mises kommunikationsstrategi betonas vikten av att förmedla ut positiva budskap. Sociala medier fungerar utmärkt som en arena för detta. Att skapa innehåll på sociala medier som delas och diskuteras bidrar till att Mise blir något som gemene ålänning har en positiv bild av. Målet är att Mises räckvidd på social medier ska öka.

Bra att veta om det nya sorteringssystemet

Avfallshanteringsmyndigheten Ålands Miljöservice (Mise) har upphandlat fastighetsnära hämtning för bostäder i Jomala, Hammarland, Lumparland och Mariehamn. 

För att fler ska kunna sortera sitt avfall närmare hemmet förändrades nu systemet för avfallshämtning. Det har nämligen visat sig ju närmare hemmet sorteringen sker, desto bättre sorterar vi. Därför försvinner kärlen med ett eller två fack och det blir istället möjligt att välja mellan MiseFyran eller MiseÅttan. 

Mer information kommer att skickas till dig inför uppstart av det nya systemet i just ditt område.

 

Tömningsavgifter för Mises tjänster enligt taxa 2020:

A557909A-BFDE-45B4-BC8D-1328AB1E9F4A

 

A - kärl 11,16 euro/tömning

B - kärl 11,78 euro/tömning 

 

I vår broschyr finns uppgifter om hur man ska sortera i kärlen samt hur ni går tillväga vid frågor gällande tömningar, tömningsdagar, fakturering.

 

Vanliga frågor om fyrfackssystemet.

 

Tömningsintervaller i ditt område. 

  

Mises avfallstaxa.

 

Anmälningsblankett och delning av kärl för fyrfacksystemet

 

 

Minst fyra fack åt alla

Mise arbetar just nu med en förändring av Mises sopsortering så att fler kan sortera sitt avfall. De hushåll som idag har ett- eller tvåfackssystem kommer kunna att välja ett fyrfackskärl – Mise Fyran eller välja att sortera ännu mer och närmare hemmet med Mise Åttan.

Just nu pågår en insamling av val av tjänster i Mariehamn för att efter årskiftet fortsätta införliva systemet i Jomala, Hammarland och Lumparland.

Läs mer om förändringarna i Mises broschyr.

 

 

fyrfackstidning

 

 

 

 

Fyrfacksblankett i Mariehamn

Avfallshanteringsmyndigheten Ålands Miljöservice (Mise) har upphandlat fastighetsnära hämtning för bostäder i Jomala, Hammarland, Lumparland och Mariehamn.

Tömningarna inleds med Mariehamn den 01.11.2020. Denna information riktas till er som idag har 1 och 2-facks kärl eller tjänsten låst hus för brännbart avfall. För att kunna göra en lyckad övergång behöver vi ert val av tjänst.

I utskickad blankett har ett tryckfel uppstått med inlämningsdatum. Vi förlänger därför inlämningsdatumet till 7.10.2020.

Du kan lämna in ditt val på denna länk 

 

Offertbegäran för mise.ax

Mise önskar få in offert på webbplatform samt webbhotell, senast 9.10.2020.

Se PDF Offertbegäran Mises webbplats 2020, för mer information.

 

 

Lämna avfall till Mise ÅVC

MiseAVC

Mise ÅVC håller öppet för dig varje vardag mellan 12-18 och
lördagar mellan 10-15.

Sopmärken kan köpas direkt på plats med kortbetalning eller förbeställas på vår hemsida.

Kom ihåg ditt Misekort!

För dig som inte bor i en Misekommun kan du lämna ditt avfall på Mise ÅVC mot en extra avgift.

Mise ÅVC hittar du på Svinryggen i Jomala. Adressen är Hammarlandsvägen 817, infart mittemot Rafaels.