Blanketter

Här finns anmälningsblanketter för stadigvarande boende, fritidshus och verksamhetskunder. Det finns också blanketter för olika slags ärenden.

Kategorier

Registreringsblanketter

Registreringsblanketter ( 4 Filer )

Här hittar du blanketter för att anmäla din byggnad eller om du har sålt din byggnad (ägarbyte) samt anmälningsblankett för Mise Verksamhetskund.

Blanketter för avgiftsbefrielse

Blanketter för avgiftsbefrielse ( 1 Filer )

Här hittar du blanketter för avregistrering av byggnad.

Anmälan om tillfälligt obebodda byggnader

Anmälan om tillfälligt obebodda byggnader ( 1 Filer )

Här hittar du blankett för att anmäla om att byggnaden är t.ex. under renovering.

Anhållan om stadigvarande obebodd byggnad

Anhållan om stadigvarande obebodd byggnad ( 1 Filer )

Här hittar du blankett för anhållan om en byggnad som i skattebyråns register har stadigvarande bostad som användningsändamål men som står obebodd. Anpassning av avgift kan endast ske om ingen är folkbokförd på byggnaden.

Övriga blanketter

Övriga blanketter ( 6 Filer )

Här hittar du blanktter för flytt till serviceboende, ändringar i byggnaden, växelvis boende, uppskjuten dag för betalning av faktura, anmälan om ordnad avfallshantering och anmälan om övergivet skrotfordon.


Det finns inga dokument i denna kategori