Kategorier

Information

Information ( 18 Filer )

Här hittar du information till hushåll, till fritidshus, till bostadsbolag, till dig som hyr ut stugor, till Mise företagskunder och Sorteringsguiden.

Renhållningstjänster och avgifter

Renhållningstjänster och avgifter ( 10 Filer )

Här hittar du uppgifter om renhållningstjänster och avgifter för hushåll, fritidshus, mottagningsavgifter på ÅVC

Utredningar

Utredningar ( 5 Filer )

Här hittar du utredningar som genomförts på uppdrag av Mise eller i olika samarbeten som Mise deltar i.

Misebladet

Misebladet ( 12 Filer )

Misebladet är Mises informationsutskick som innehåller öppettider ÅVC och turlista Misebilen samt aktuell infromation om avfallshanteringen i Mises medlemskommuner.

Regelverk

Regelverk ( 6 Filer )

Här hittar du Mises styrande dokument såsom Renhållningsplan 2014-2024, Renhållningsföreskrifter, grundavtal och stadgor.

Ekonomi

Ekonomi ( 23 Filer )

Här hittar du Mises budgeter och bokslut.

Kallelser Stämma

Kallelser Stämma ( 3 Filer )

Kallelse till stämma inklusive bilagor.

Protokoll

Protokoll ( 85 Filer )

Om du vill ha ut en bilaga till protokoll, vänligen kontakta Mises kundtjänst.