Information om stationerna i Gottby & Hammarlands torp

Mises stämma har beslutat att stänga stationerna i Gottby samt Hammarlands torp. Detta på grund av kostnadsbesparingar.

Stationerna kommer att stängas från och med 31.12.2017.

Ditt sorterade återvinningsmaterial kan du istället föra till Mise ÅVC eller Misebilen. Du som är ansluten till Gottby kan vända dig till stationerna vid S-market i Jomala. Du som är ansluten i Hammarlands torp kan vända dig till stationerna i Kattby.
Om du vill byta tjänst till en entreprenör och ha hämtning av sopkärl så finns den möjligheten.