Information om stationen i Jomala Överby

Återvinningstationen samt det låsta huset i Överby

På grund av ombyggnationer vid Överby daghem måste stationerna där flyttas. Återvinningsstationen klarade inte av flytten. Närmaste stället att lämna återvinningsmaterial är nu till Misebilen, stationerna vid Kantarellen eller S-market. Återvinningsstationen i Överby är nu ett pågående projekt som vi håller på att se över.
Det låsta huset kommer att flyttas över vägen. Det låsta huset har bara de tillgång till som inte har något kärl vid huset utan är anslutna till låst hus med brännbart avfall.