Upphandling

Avfallshämtning från återvinningsstationer 1.1.2018 - 31.12.2018. Här finner du frågor och svar och nytt uppdaterat förfrågningsunderlag.
Läs mer om upphandling