Minst fyra fack åt alla

Mise arbetar just nu med en förändring av Mises sopsortering så att fler kan sortera sitt avfall. De hushåll som idag har ett- eller tvåfackssystem kan välja ett fyrfackskärl – Mise Fyran eller välja att sortera ännu mer och närmare hemmet med hjälp av vårt åttafackssystem Mise Åttan.

Planen var att det nya systemet skulle vara i bruk under hösten 2017, men det överklagade beslutet ska avgöras i marknadsdomstolen som idag har långa handläggningstider. Förseningen medför att det nya systemet tidigast kan vara igång januari 2018. Läs mer om förändringarna i Mises broschyr.

fyrfackstidning