Minst fyra fack åt alla

Mise arbetar just nu med en förändring av Mises sopsortering så att fler kan sortera sitt avfall. De hushåll som idag har ett- eller tvåfackssystem kan välja ett fyrfackskärl – Mise Fyran eller välja att sortera ännu mer och närmare hemmet med Mise Åttan.

Planen var att det nya systemet skulle vara i bruk redan nu, men på grund av att upphandlingen överklagats till marknadsdomstolen kommer detta försenas. Planen är att det nya systemet tidigast kan vara igång under sommaren 2018. Läs mer om förändringarna i Mises broschyr.

 

 

fyrfackstidning