Nyheter

Mise ÅVC & kontoret

På onsdag den 6 december har vi stängt.
Ha en trevlig självständighetsdag!

Information om stationerna i Gottby & Hammarlands torp

Mises stämma har beslutat att stänga stationerna i Gottby samt Hammarlands torp. Detta på grund av kostnadsbesparingar.

Stationerna kommer att stängas från och med 31.12.2017.

Ditt sorterade återvinningsmaterial kan du istället föra till Mise ÅVC eller Misebilen. Du som är ansluten till Gottby kan vända dig till stationerna vid S-market i Jomala. Du som är ansluten i Hammarlands torp kan vända dig till stationerna i Kattby.
Om du vill byta tjänst till en entreprenör och ha hämtning av sopkärl så finns den möjligheten.

Information om stationen i Jomala Överby

Återvinningstationen samt det låsta huset i Överby

På grund av ombyggnationer vid Överby daghem måste stationerna där flyttas. Återvinningsstationen klarade inte av flytten. Närmaste stället att lämna återvinningsmaterial är nu till Misebilen, stationerna vid Kantarellen eller S-market. Återvinningsstationen i Överby är nu ett pågående projekt som vi håller på att se över.
Det låsta huset kommer att flyttas över vägen. Det låsta huset har bara de tillgång till som inte har något kärl vid huset utan är anslutna till låst hus med brännbart avfall.

Mise höststämma

Mises höststämma hölls 31 oktober 2017 då avgifter och budget för 2018 behandlades.

Oförändrade grundavgifter
Mises grundavgifter som finansierar grundstrukturen för avfallshanteringen t.ex. myndigheten, tillsyn, information, kundtjänst, upprätthållande av Mise ÅVC och Misebilen samt mottagning av farligt avfall förblir oförändrade sedan 2011.

Läs mer: Mise höststämma

Upphandling

Avfallshämtning från återvinningsstationer 1.1.2018 - 31.12.2018. Här finner du frågor och svar och nytt uppdaterat förfrågningsunderlag.
Läs mer om upphandling

Minst fyra fack åt alla

Mise arbetar just nu med en förändring av Mises sopsortering så att fler kan sortera sitt avfall. De hushåll som idag har ett- eller tvåfackssystem kan välja ett fyrfackskärl – Mise Fyran eller välja att sortera ännu mer och närmare hemmet med hjälp av vårt åttafackssystem Mise Åttan.

Planen var att det nya systemet skulle vara i bruk under hösten 2017, men det överklagade beslutet ska avgöras i marknadsdomstolen som idag har långa handläggningstider. Förseningen medför att det nya systemet tidigast kan vara igång januari 2018. Läs mer om förändringarna i Mises broschyr.

fyrfackstidning